Galerie  

Galeria

   
958604
Twoje IP: 54.90.204.233
Godzina: 16:37:17
   

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego

Szczegóły

IMG 3228   IMG 3238

W dniu 18 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Urszuli Michalskiej – przedstawicielki OPZZ.

W spotkaniu oprócz statutowych członków udział wziął Marian Banaś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Porządek posiedzenia obejmował:

Realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt K39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawienie założeń projektu rządowego, terminu wdrożenia.

Przedstawienie założeń reformy Służby Celnej i Administracji Skarbowej w kontekście planu utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, przyjętego trybu postępowania i terminu wdrożenia.
Plan pracy zespołu na 2016 rok – priorytety zespołu.
Sprawy różne.

Ad.1

Marian Banaś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów poinformował, że resort z zaangażowaniem włączył się w prace dotyczące projektu obywatelskiego odnośnie przyznania emerytur dla funkcjonariuszy służby celnej. W resorcie została powołana grupa robocza do spraw związanych z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Ad 2

Wiceminister Marian Banaś poinformował, że w Ministerstwie Finansów rozpoczęto prace nad projektem utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Projekt zakłada konsolidację w ramach współpracy wszystkich służb podległych Ministrowi Finansów – tj. administracji podatkowej, Służby Celnej i urzędów kontroli skarbowej. Przewiduje się, aby ustawa obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. W projekcie KAS przewidziano dwa urzędy podstawowe: jeden do obsługi podatników – urząd administracji skarbowej zajmujący się obsługą podatników i wsparciem w prawidłowym wykonywaniu zobowiązań oraz drugi urząd celno-skarbowy, w którym będą prowadzone kontrole.

Następnie odbyła się dyskusja. Partnerzy społeczni poruszyli m. in. następujące kwestie:

różnej interpretacji tych samych przepisów przez urzędy skarbowe
autonomiczności służby celnej
czasu prowadzenia kontroli – np. ograniczenie czasu prowadzenia kontroli
urzędów celno-skarbowych (funkcjonariusze) i urzędów administracji skarbowej (służba cywilna)
dodatków, nagród, wysługi lat, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy
inspektorów kontroli skarbowej i przejścia do służby celno-skarbowej
terminu konsultacji społecznych
kryteriów na podstawie których pracownicy będą przydzielani do poszczególnych urzędów
centralnego rejestru faktur

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca U. Michalska zwróciła się o przekazywanie tematów do dyskusji w ramach Zespołu. Zasugerowała, aby kwestia edukacji była kolejnym tematem dyskutowanym w ramach zespołu.

[Źródło:http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,583,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslug-publicznych-rady-dialogu-spolecznego.html ]

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Szczegóły

zyczenia2016

List gratulacyjny

Szczegóły

gratulacje

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - grudzień 2015 r.

Szczegóły

                                               

serwis122015

* * * * * * * * * * * * * * * * *

      Wszystkiego najlepszego w 2016 Roku !

2016

Niech Nowy 2016 Rok będzie dla Nas Wszystkich wyjątkowy…
Niech przyniesie same Radosne i Szczęśliwe Dni
oraz zadowolenie z życia zawodowego i osobistego.
Wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym 2016 Roku ufając, że będzie lepszy niż odchodzący.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Życzę wszystkim miłej lektury Serwisu !


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska

 Całość dostępna: Serwis

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - listopad 2015 r.

Szczegóły

                                               

serwis112015

* * * * * * * * * * * * * * * * *

choinka2015   choinka2015   choinka2015

,,To Święta gromadzą ludzi przy stole…
To opłatek jednoczy i niesie pojednanie na Nowy Rok
Każdy życzenia składa wokoło - i ja pragnę złożyć też
Wszystkiego co najlepsze - otuchy i ciepła na lepsze dni
Żebyśmy mogli wspólnie się cieszyć ze świątecznych chwil….”

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego 2016 Roku
Dla wszystkich członków związków zawodowych zrzeszonych w Federacji ZZPOZ i PS !
W imieniu własnym i Rady Krajowej FZZPOZ i PS

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Życzę wszystkim miłej lektury Serwisu !


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska

 Całość dostępna: Serwis