Galerie  

Galeria

   
1311370
Twoje IP: 34.201.9.19
Godzina: 22:56:51
   

Prezydium RK IX Kadencji

Szczegóły
 1. Urszula          MICHALSKA
 2. Halina            OBRANIAK
 3. Dorota           MAKSYMIUK
 4. I.Magdalena  JÓŹWIK
 5. Wiesław         HOLIK
 6. Anna              DZIEDZIULO
 7. Maria              MIKLIŃSKA

       

       

SKŁAD     OSOBOWY
Rady  Krajowej   FZZPOZiPS   IX  Kadencji

L.p. Województwo Członek RK Z - ca członka RK
1. Dolnośląskie SZAŁAJ          Anna DROZDOWSKI    Paweł
2. Kujawsko-Pomorskie MAJEWSKA     Beata  
3. Lubelskie SUCHORAB     Piotr ROGOWSKI         Sławomir
4. Lubuskie SULIKOWSKA  Krystyna KOZIMUR            Maria
5. Łódzkie TOMCZYK       Dariusz BERESKA            Barbara      
6. Małopolskie HOLIK             Wiesław MIKOŁAJEK          Irena
7. Mazowieckie MIKLIŃSKA     Maria JAKUBIAK            Teresa
8. Opolskie POTOCZNA      Zdzisława FABER                 Stanisław
9. Podkarpackie CISOŃ             Maria MYŚLIWY             Małgorzata
10. Podlaskie KOŁOS            Piotr MŁODZIANOWSKI  Krzysztof
11. Pomorskie SZAŁACH        Krzysztof LAMPARSKA - SZAŁACH Mariola
12. Śląskie GARUS - KMIEĆ Jolanta JAROMIN         Mariola
13. Świętokrzyskie STRZELECKA    Beata SKIBIŃSKA       Ewa
14. Warmińsko-Mazurskie ZAKRZEWSKA   Anna TWARDOWSKA  Małgorzata
15. Wielkopolskie

NIŚKIEWICZ     Marek -rezygnacja z funkcji Członka RK  16.11.2018r.

LINDNER           Mirosław
16. Zachodniopomorskie CZERNICKA      Grażyna KAŹMIERSKA     Jolanta
17. Rada Branżowa Prac. Inspekcji Sanitarnej SAMOJŁOWICZ Krystyna MAZUREK           Lidia
18. Rada Branżowa Pomocy Społecznej DZIEDZULO       Anna RYŻ                    Piotr
19. Rada Branżowa Pracowników Szpitali Klinicznych, Uczelni Medycznych i Jednostek Badawczo - Rozwojowych JÓŹWIK     I. Magdalena GRABSKA            Grażyna
20. Rada Branżowa Prac. Psychiatrii KOSIŃSKA     Bożena PISARCZYK          Danuta

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

Szczegóły

Stefan   PRZYBYSZ - Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej IX Kadencji

Członkowie KKR:

 1. Michał       LIKUS
 2. Tomasz     FILUS
 3. Henryka    MICHELS
 4. Maria         WALICKA - KRYSIŃSKA
 5. Lech          BANASZCZAK
 6. Krzysztof   WALASIAK

RADY BRANŻOWE

Szczegóły

PSK, UM i JB-R
Przewodnicząca -        I. Magdalena  JÓŹWIK
Wiceprzewodniczący - Grażyna  GRABSKA

Sekretarz                   - Krzysztof   SZAŁACH


POMOCY    SPOŁECZNEJ
Przewodnicząca         - Anna  DZIEDZIULO
Wiceprzewodniczący -  

Sekretarz-                  - Bożena  SZCZĘSNA


PRACOWNIKÓW   INSPEKCJI   SANITARNEJ
Przewodnicząca         - Anna ŁABAREWICZ
Wiceprzewodnicząca - Lidia     MAZUREK

Sekretarz                   - Dariusz  PIWNIENKO


PRACOWNIKÓW    PSYCHIATRII
Przewodnicząca -          Bożena  KOSIŃSKA
Wiceprzewodnicząca -  Danuta   PISARCZYK

Sekretarz                   -  Teresa     DUBICKA

Krajowy Zespół Koordynacyjny ds. SIP

Szczegóły

Przewodniczący          - Piotr   MATCZAK
Wiceprzewodniczący - Józef   SZYDLIK
Sekretarz                   -  Sylwia OSIADACZ