Galerie  

Galeria

   
1672393
Twoje IP: 3.236.225.157
Godzina: 18:35:22
   

Prezydium RK X Kadencji

Szczegóły
 1. Sylwia           OSIADACZ
 2. Wiesław        HOLIK
 3. Anna             DZIEDZIULO
 4. Marzenna     KWINECKA
 5. Beata            MAJEWSKA
 6. Beata            STRZELECKA
 7. Krzysztof      SZAŁACH

       

       

SKŁAD     OSOBOWY
Rady  Krajowej   FZZPOZiPS   X  Kadencji

L.p. Województwo Członek RK Z - ca Członka RK
1. Dolnośląskie SZAŁAJ          Anna DROZDOWSKI    Paweł
2. Kujawsko-Pomorskie TUTAK            Ewelina  KOŃCZAL           Jan
3. Lubelskie

WYRWAŁ-KOLANECKA 

                    Małgorzata

SPRAWKA             Krystyna
4. Lubuskie  TUROWSKA   Lucyna KUPSIK                Paweł
5. Łódzkie TOMCZYK       Dariusz

ŻURAWSKA - OLSZEWSKA 

                                Jolanta 

6. Małopolskie CIEPIELA         Joanna  
7. Mazowieckie ZERHAU          Mikołaj MIKLIŃSKA              Maria
8. Opolskie ADAMUS          Alina WIERCIŃSKA           Danuta 
9. Podkarpackie PRENETA         Anna CIASNOCHA             Regina
10. Podlaskie MAŁYSZKO      Zbigniew TROSZCZYŃSKA      Maria
11. Pomorskie SZAŁACH        Krzysztof BARTOSZKIEWICZ Emanuela
12. Śląskie GARUS - KMIEĆ Jolanta JAROMIN           Mariola
13. Świętokrzyskie STRZELECKA    Beata  KWIECIEŃ        Jolanta
14. Warmińsko-Mazurskie TWARDOWSKA Małgorzata  SKÓRKA           Sławomir
15. Wielkopolskie

KWINECKA      Marzenna

KUBICKI            Włodzimierz
16. Zachodniopomorskie KAŹMIERSKA   Jolanta WRÓBLEWSKA   Bogusława
17. Rada Branżowa Prac. Inspekcji Sanitarnej MAJEWSKA       Beata CHWAŁEK           Paweł
18. Rada Branżowa Pomocy Społecznej DZIEDZIULO       Anna  KAJDA                 Daria
19. Rada Branżowa Pracowników Szpitali Klinicznych, Uczelni Medycznych i Jednostek Badawczo - Rozwojowych JÓŹWIK     I. Magdalena ZAMOJSKI          Krzysztof
20. Rada Branżowa Prac. Psychiatrii KOSIŃSKA     Bożena KONIECZNY        Wojciech

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA X Kadencji

Szczegóły

Stefan   PRZYBYSZ - Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej X Kadencji

Członkowie KKR:

 1. Tomasz       FILUS
 2. Henryka      MICHELS
 3. Maria          WALICKA - KRYSIŃSKA
 4. Agnieszka  WOJTASIAK
 5. Ewelina      MAJEWSKA
 6. Mirosław     WIŚNIK

 

RADY BRANŻOWE

Szczegóły

PSK, UM i JB-R
Przewodnicząca -        I. Magdalena  JÓŹWIK
Wiceprzewodniczący - Krzysztof        ZAMOJSKI

Sekretarz                   - Krzysztof       SZAŁACH


POMOCY    SPOŁECZNEJ
Przewodnicząca         - Anna  DZIEDZIULO
Wiceprzewodniczący -  Daria KAJDA

Sekretarz-                  - Bożena  SZCZĘSNA


PRACOWNIKÓW   INSPEKCJI   SANITARNEJ
Przewodnicząca         - Beata    MAJEWSKA
Wiceprzewodniczący  - Paweł    CHWAŁEK

Sekretarz                   - Dariusz  PIWNIENKO


PRACOWNIKÓW    PSYCHIATRII
Przewodnicząca -          Bożena    KOSIŃSKA
Wiceprzewodniczący -  Wojciech  KONIECZNY

Sekretarz                   -  Teresa     DUBICKA

Krajowy Zespół Koordynacyjny ds. SIP

Szczegóły

Przewodniczący        - Piotr          MATCZAK
Wiceprzewodniczący - Roman     KARP
Sekretarz                   - Tomasz     FILUS