Galerie  

Galeria

   
891295
Twoje IP: 54.92.193.89
Godzina: 17:57:24
   

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - maj 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis052013

* * * * * * * * * * *

MAJ 2013 rok…
Minął rok VIII KADENCJI działalności
Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej !

 

Rok temu, w maju 2013r. przeżywaliśmy VIII Krajowy Zjazd Federacji ZZPOZ i PS. Zjazd wybrał nowe władze na kadencję 2012 – 2016 naszej czteroletniej działalności.

Mnie oraz Koleżance Halinie Obraniak przypadło po raz kolejny przewodniczenie Federacji przez kolejne 4 lata.

Dziękuję moim Koleżankom i Kolegom za pomoc i zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Wyrażam nadzieję, że kolejne lata wspólnej pracy na rzecz związków zawodowych, a szczególnie pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej przyniosą nam wszystkim wiele satysfakcji.

Patrzymy dziś wstecz na miniony rok – pełen niepokojących zapowiedzi zmian w ochronie zdrowia liberalnego rządu… czas braku działań Ministra Zdrowia w kierunku poprawy sytuacji pacjentów czy pracowników.

Pomimo bierności rządu w obszarze ochrony zdrowia, Federacja jak zawsze będzie aktywna na rzecz kreowania polityki zdrowotnej w kolejnych latach.

 

  


Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - kwiecień 2013 r.

Szczegóły

serwis042013

Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

* * * * * * * * * * *

8 maja - DZIEŃ POŁOŻNEJ
12 maja -  MIĘDZY NARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI
kwiaty  kwiaty  kwiaty

Naszym Koleżankom PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM
z okazji Ich święta składamy podziękowania za pracę – służbę i serce !
Doceniamy Waszą troskę i poświęcenie…

Życzę, aby Wasz codzienny i decydujący o ludzkim życiu wysiłek został należycie doceniony. Niech uśmiech i wdzięczność Pacjentów zawsze towarzyszy Waszej trudnej, codziennej służbie !

 

Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - marzec 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis032013

Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

* * * * * * * * * * *

7 kwietnia
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA

kwiatek   kwiatek   kwiatek

Z okazji corocznego Święta PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA życzę Wam wszystkim wiary w sens naszego powołania, jakim jest Służba drugiemu Człowiekowi, tym trudniejsza, że związana z chorobą i cierpieniem.
W naszej codziennej pracy ważne jest wspólne działanie i troska o dobro publiczne. Umiejmy się dzielić sukcesami i znosić porażki, bądźmy wrażliwi, ale też radośni i uśmiechnięci!
Z najlepszymi życzeniami !
    


Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - luty 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis022013

Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

* * * * * * * * * * *

8 MARCA to Nasze Święto:
DZIEŃ KOBIET
Z tej okazji wszystkie Drogie Koleżanki
życzmy sobie wszyscy nawzajem:
pogody ducha, wiosennej nadziei i słońca,
uśmiechu na co dzień, spełnienia życiowych i zawodowych planów,
blasku w oczach i spokoju w sercu…

kwiat

 

 
 

Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

 

Statut FZZPOZiPS

Szczegóły

STATUT

Federacji Związków Zawodowych Pracowników
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
( tekst jednolity uchwalony na VIII Krajowym Zjeździe FZZPOZiPS
1 czerwca 2012r.)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową zrzeszającą zakładowe, międzyzakładowe oraz o zasięgu terytorialnym organizacje związkowe pracowników ochrony zdrowia, w tym inspekcji sanitarnej oraz pomocy społecznej.
2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą o związkach zawodowych, postanowieniami Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i innymi przepisami prawa.
3. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest przedstawicielem organizacji członkowskich, a w zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentuje wszystkich pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej, którym przysługuje prawo przynależności i wstępowania do związków zawodowych.
4. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest następcą prawnym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.

§ 2


1. Federacja ZZPOZ i PS w swojej działalności statutowej jest niezależna od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.
2. Federacja ZZPOZ i PS współdziała na zasadach partnerstwa:
- z innymi organizacjami związkowymi o zasięgu ogólnokrajowym,
- z międzynarodowymi organizacjami pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- z organami samorządów zawodowych w ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
- z organizacjami społecznymi.
3. Federacja ZZPOZ i PS ma prawo wstępowania do innych organizacji związkowych krajowych i międzynarodowych. Decyzję w tych sprawach podejmuje Rada Krajowa.

...

Całość dostępna:  pobierz STATUT FZZPOZiPS pdf